Banner

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công...

Chương trình tuyên truyền biển đảo năm 2014

Trong những ngày qua, trái tim 90 triệu dân Việt Nam từng ngày sôi sục lòng yêu nước. Còn chúng ta sẽ làm gì để thể hiện trái tim yêu nước của mình! Ra Trường...

Kêt quả Kì thi tốt nghiệp THPT của trường

Ngày 16-6-2014, Sở GD-ĐT Bình Định đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.

Đề và đáp án thi thử đại học năm 2014

Cơ hội để học sinh kiểm tra, đánh giá, xác định chính xác năng lực của bản thân trước khi bước vào kì thi đại học, cao đẳng chính thức của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Trường ta đã tổ chức kì thi thử đại học để các em rút kinh nghiệm cho việc học tập trong thời gian...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực...

Chương trình tuyên truyền biển đảo năm 2014

Trong những ngày qua, trái tim 90 triệu dân Việt Nam từng ngày sôi sục lòng yêu nước. Còn chúng ta sẽ làm gì để thể hiện trái tim yêu nước của mình! Ra Trường Sa, Hoàng Sa để chiến đấu chăng! Việc làm thiết thực của chúng ta bây giờ là ra sức thi đua học tập và sống thật...

Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông

Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông bao gồm tập hợp các tiêu chí về kiến thức và kĩ năng giúp cho giáo viên có căn cứ để phấn đấu nâng cao năng lực nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo...

Hình ảnh hoạt động